Costa Rica

Se recibió una invitación del Museo de las Mujeres de Costa Rica y el Instituto Confucio para llevar una selección de videos de ambos festivales, junto con obra física de algunas artistas. El festival se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Véritas, cuyo foco está en el diseño, el cine y la animación, así que fue un lugar muy adecuado.

CARTEL U VERITAS

IMG_20180924_120121
vista del auditorio Roberto sasso
_1010731
Sai Lai Acón-Chan, directora del IC dando la bienvenida
_1010735
El video Gato, de Bu Hua abrió el festival
_1010909
Chai Mi: Tú juegas, él juega…
P1020066
Yuan Shuling: Vete Déborah
P1020073
Sucesor, Zhang Limingzhu
P1020076
Hu Yipíng: Siempre hacia la izquierda

*********

Artistas:

BU HUA
YUAN SHULING
TAN HONGYU
LIU FAN 
HU YIPING 
XUE YUWEN 
ZHU XIAOWEN 
SIT WEN SAN
REBECCA RUIGE XU 
HE YU
LI QIAN
DU JUAN
GANG MENGYUE
CHEN YING 
LU CHEN 
ZHANG SHUANG y TAN XIAOXIA
YING TAN 
CHAI MI 
ZHONG ZAOLI 
HU HAIBO
TAN TAN 
STEFANIE YAN 
YIN TZU HUANG 
CHEN DANDIZI 
XU YIHUA 
LU SHAN 
WANG SHUAI
WU HAIZHU 
WANG XIN YI 
WU XINHE 
LIN XIN 
ZHEN GUO 
YAN YUFEI 
WANG FANG 
SUN XIA JUAN 
CHUN HUA CATHERINE DONG 
SNOW YUNXUE FU 
ZHANG LIMINGZHU 
ZHANG  TING 
YEH TZU CHI
ZHONG JIALING 
MUJIN
LAI YI TING